Inrikes

JO-kritik mot långsam Skånepolis

INRIKES

Stockholm. Skånepolisen får kritik av justitieombudsmannen för att en anmälan om trolöshet mot huvudman blev liggande i över ett år innan den ledde till några utredningsåtgärder. Det strider klart mot rättegångsbalkens skyndsamhetskrav, konstaterar JO Cecilia Renfors.

Själva anmälan gjordes i december 2012 och gällde systematiska och omfattande uttag från en numera avliden persons konto, där den misstänkte ska ha använt pengarna för eget bruk.

Polismyndigheten i Skåne säger sig vara väl medveten om de utdragna handläggningstiderna i vissa ärenden, vilket har berott på sjukdom bland personalen och hög arbetsbelastning på bedrägerisektionen i Malmö. Det saknas också utredare med rätt utbildning och kompetens.

Enligt biträdande länspolismästare Hans Nordin har myndigheten dock försökt förfina processerna så att ärendena numera följs upp mer systematiskt.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes