Stor brist på ungdomsbostäder

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Bostadsbristen för ungdomar är inte längre enbart ett storstadsfenomen, enligt Ungdomsstyrelsen som konstaterar att problem finns i mer än hälften av landets kommuner.

– Man skulle ju kunna tro att det är bättre i glesbygd, men vi ser att det också i glesbygden är svårt att hitta bostad, säger Inger Ashing, ställföreträdande generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, till SVT:s Rapport.

Andelen unga mellan 18 och 25 år som bor hemma har under 2000-talet ökat med 6 procentenheter, det vill säga 55 000 fler ungdomar. Och antalet kommuner som uppger att de har brist på bostäder för unga har ökat från 100 i början av 2000-talet till 149 i dag, visar ungdomsstyrelsens rapport.

Störst är bristen i storstäder och på högskoleorter, men bristen märks också på mindre orter i landet. Var tredje kommun med färre än 25 000 invånare säger sig ha brist på bostäder för unga. Bara 43 kommuner uppger att de gör särskilda insatser för att unga ska få en bostad. Andelen ettor med kök, 7,2 procent, är i dag densamma som 1990.

Ungdomsstyrelsen anser att det finns en rad enkla åtgärder som kan sättas in för att skaka fram bostäder för unga.

– Exempelvis kan man på mark där man vet att man ska bygga, men som tillfälligt står tom, uppföra modulbostäder som under en begränsad tid kan hyras ut till unga. De ska vara enkla att få dit och lätta att flytta till annan mark, säger ställföreträdande generaldirektör Inger Ashing till TT.

Hon efterlyser också en översyn av om rätt unga får bostadsbidrag och om regler och praxis är anpassade till de ungas situation.

– Unga behöver under ett antal år i livet extra stöd från samhället för att etablera sig på bostadsmarknaden.

Andra förslag är att ordna flexibla bostadslösningar, som att inreda vindar och utnyttja tomma butikslokaler som tillfälliga bostäder. Rapportförfattarna anser att flera som delar på en stor lägenhet ska kunna skriva egna kontrakt och att unga ska erbjudas provboende något år, och om allt fungerar ska de senare kunna få ett förstahandskontrakt.

TT

Publicerad: