Inrikes

Svensk hjälp åt saudisk vapenfabrik

INRIKES

Stockholm. Svensk vapenhandel med diktaturen Saudiarabien är mer omfattande än hittills känt. Försvarsmyndigheten (FOI) har skapat ett bulvanföretag för att i hemlighet bygga en stor robotfabrik där. Men enligt regeringen förnekar FOI samarbetet med företaget.

Projektet har pågått sedan 2007 under stark sekretess, visar handlingar som Ekot i Sveriges Radio tagit del av.

Enligt Ekot framgår det tydligt av handlingarna att det är myndigheten FOI som ska leda arbetet med vapenfabriken i Saudiarabien. Totalt handlar det om en anläggning med närmare 35 byggnader.

I början av 2008 ville regeringen inte längre att FOI skulle ansvara för bygget eftersom det är för känsligt. Men saudierna ville fortfarande att FOI ska leda arbetet och känner sig lurade.

För att lösa den krisen bildar FOI ett bolag, Swedish Security Technology and Innovation (SSTI), som är tänkt att fungera som ett bulvanföretag i kontakterna med Saudiarabien och företrädas av samma personer som tidigare jobbat med projektet. Rent legalt är det på pappret ett privat bolag utan koppling till myndigheten och på så vis behöver regeringen inte ge sitt tillstånd, enligt Ekot.

– Vi har ett avtal med Saudiarabien sedan 2005, vi har den ordningen i Sverige att vi också vid regeringsskiften fullföljer sådana avtal, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Regeringen ansvarar för att lagar och regelverk finns på plats och följs och jag förutsätter att ansvariga myndigheter har följt lagarna.

Samarbetsavtalet från 2005 är en sorts paraply under vilket man har olika former av samarbeten som dock alla bygger på att svenska lagar och regler efterlevs, uppger Reinfeldt.

– Under detta paraply fattar också regeringen ibland beslut med sekretess eftersom det gäller relationer till annan nation och eftersom det har med kommersiell konkurrens att göra. Det har hänt vid något tillfälle att vi fattat regeringsbeslut.

I övrigt hänvisar han till att det mesta är sekretessbelagt i sådana här affärer.

Enligt försvarsminister Sten Tolgfors (M) förlängdes avtalet, som ingicks av Socialdemokraterna, automatiskt 2010 och det hade krävts ett aktivt regeringsbeslut för att säga upp avtalet.

– Det tror jag hade uppfattats som ett väldigt starkt avståndstagande från Saudiarabien som land, vilket möjligen hade stängt dörrar till andra sorters samtal som Sverige också är intresserat av att ha med Saudiarabien, säger han till TT.

TT: Det är alltså av politiska skäl?

– Ja, det jag pratar om nu handlar om det.

TT: När fick du kännedom om det fristående bolaget med personell koppling till FOI?

– Jag kan inte bekräfta alla delar i den bild som lämnas i media i dag. Departementet har i dag frågat FOI om FOI har ett samarbete med bolaget SSTI. Svaret på den frågan är nej.

TT: Du nöjer dig med det?

– Utgångspunkten måste vara att man har tillit och förtroende för dem som leder landets myndigheter.

Folkpartiledaren och vice statsministern Jan Björklund tycker inte att Sveriges samarbetsavtal med Saudiarabien är acceptabelt.

– Nej, jag är väldigt kritiskt till det samarbetsavtalet, säger han.

Han säger att när de borgerliga regeringspartierna 2010 förhandlade om huruvida avtalet skulle förlängas var Folkpartiet emot. Men Centern och Moderaterna var, enligt Björklund, bestämda över att det skulle förlängas.

– Det borde inte ha förlängts, säger Björklund.

Enligt honom visar samarbetet med Saudiarabien att de svenska reglerna för krigsmaterielexport måste skärpas.

Vänsterpartiet anser att försvarsminister Sten Tolgfors genast måste komma till riksdagen för att förklara sig angående Saudiarabien. "Frågan har varken varit uppe i försvarsutskottet eller i Exportkontrollrådet. Vem har ansvarat för det politiska beslutet och har försvarsministern känt till detta?" undrar Torbjörn Björlund (V), ledamot i försvarsutskottet, i ett pressmeddelande.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin meddelar att partiet KU-anmäler Tolgfors. "KU måste granska om försvarsministern agerande är förenligt med Sveriges demokratiska principer och Sveriges folkrättsliga åtaganden", förklarar han.

Saudiarabien får i UD:s egen landrapport från 2010 tung kritik för bristande mänskliga rättigheter.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes