Uppväxten avgörande för brottslighet

Publicerad:

Stockholm. Skillnader i brottsstatistiken mellan invandrare och svenskar kan till stor del förklaras av skillnader i uppväxtmiljö, visar en ny studie från Stockholms universitet. Den skillnad som finns försvinner i stor utsträckning när man jämför svenskar och invandrare som lever under likartade socioekonomiska förhållanden.

Enligt Jerzy Sarnecki, en av forskarna bakom studien, är det mest avgörande om föräldrarna arbetar eller inte.

TT

Publicerad: