Asylsökande ska utvisas snabbare

Flyktingläget. Snabbare identifiering av asylsökande ska skynda på antalet utvisningar och få fler att åka hem självmant.

Det kan på sikt också bli aktuellt att öka bevakningen av fler som fått avslag.

Regeringen vill att fler som får avslag på sin asylansökan verkligen lämnar landet. På onsdag ska Migrationsverket och polisen lämna in en plan för hur det ska bli möjligt. Planen ska byggas på och bli mer konkret under året när myndigheterna ökar sitt samarbete på ett nytt och inte tidigare prövat sätt.

I november ska de lämna skarpa förslag till regeringen. Regeringen har bland annat bett om förslag som gör att det blir mindre lockande att stanna efter ett avslagsbeslut.

Slå fast

Enligt vad TT erfar är en av de viktigaste åtgärderna i planen att satsa mer på att tidigt i asylprocessen slå fast en persons identitet.

Det faktum att Migrationsverket ska börja sortera asylärenden mer noga redan från början, utifrån sannolikhet för avslag och bifall, bedöms vara en hjälp i arbetet. När det till exempel gäller personer som kommer från länder som få eller inga får asyl från ska arbetet omgående riktas in på att få fram handlingar som det sedan går att resa med när personen får avslag. Migrationsverkets arbete riktas annars mycket in på att göra en identitet sannolik, men för att andra länder ska ta emot eller tillbaka en person räcker det inte med att en persons identitet är sannolik.

– Om man utreder id-frågan när någon är ny i landet har man större möjlighet att nå framgång än senare, säger en källa.

Öka bevakning

Ökade polisinsatser för att hitta utvisningshotade som har gått under jorden finns inte med nu. Däremot finns tankar om att senare föreslå att ta fler i förvar efter avslagsbeslut, eller att öka bevakningen av dem.

Regeringen förbereder lagändringar som gör att ensamstående asylsökande som får avslag ska förlora rätten till ersättning, och därmed också boende genom Migrationsverket, några veckor efter avslagsbeslut.

Tanken är att det ska minska viljan att stanna i landet men Migrationsverket tror att det också kan få fler att välja att gå under jorden och hålla sig undan en hotande utvisning.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) sade i veckan att upp till 80 000 personer som fått avslag på sina asylansökningar kan komma att behöva lämna eller skickas ut ur landet de kommande åren. Redan i oktober bedömde Migrationsverket i sin prognos att drygt 60 000 personer, sammanlagt under 2016 och 2017, kommer att få beslut som gör att de måste återvända. En knapp fjärdedel av dem, 14 000 beräknas resa ut frivilligt och 27 000 bedöms hålla sig undan eller resa ut utan att tala om det.

TT

Publisert: