Ingen information till utvisningshotade

INRIKES

Flyktingkrisen. Flera hundra afghaner väntar på att utvisas från Sverige. Men gruppen informeras inte om att Migrationsverket har antagit ett nytt rättsligt ställningstagande som kan påverka möjligheten att få stanna.

Migrationsverkets nya bedömning är att säkerhetsläget har försämrats i stora delar av Afghanistan, att alla 34 provinser berörs av konflikter, och att det förekommer urskiljningslöst våld i nästan alla av dem. Förändringen innebär att afghaner som har fått avslag på sin asylansökan har möjlighet att hänvisa till den nya bedömningen i en ansökan om att stoppa utvisningen.

Just nu väntar runt 230 afghaner på att lämna landet efter att Migrationsverkets handläggare bestämt att de saknar tillräckliga skäl för att få asyl i Sverige. Men Migrationsverket informerar inte om det nya rättsliga ställningstagandet, enligt Karin Fährlin, enhetschef på Migrationsverket.

"Ingen skyldighet"

Karin Fährlin säger att de inte har någon juridisk skyldighet att informera personerna, och att de inte heller har möjlighet att göra det eftersom de inte har kontakt med alla som fått ett beslut om utvisning.

– Det skulle såklart inte vara någon nackdel att gå ut med informationen, men det här rör väldigt många människor, säger hon.

TT: Ni har väl deras postadresser?

– I olika situationer har vi gjort olika bedömningar om vi ska kontakta personer som har fått ett avvisningsbeslut. I den här situationen har vi bedömt att vi inte ska göra det.

Elva utvisades nyligen

TT: Är det inte rättvist att de får reda på information som kan påverka beslutet?

– Ja, vi lämnar inte den informationen.

I måndags utvisades elva afghanska män från förvaret i Märsta, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Åtta av dem lämnade in en ansökan om verkställighetshinder, som avslogs.

TT