Nämnd ska underlätta för diskriminerade

INRIKES

Politik. Regeringens utredning mot diskriminering föreslår att en diskrimineringsnämnd inrättas. Det kan sänka tröskeln för en person att få sin sak prövad - billigare, enklare och snabbare än att gå till domstol.

Utredaren Anna-Karin Lundin säger på en pressträff att det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad, men att det är vanligt och att mörkertalet är stort.

Det kan dock vara krångligt att få ett ärende prövat och lagstiftningen är snårig och svår att använda. I skolan, till exempel, faller vissa typer av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering inom Diskrimineringsombudsmannens (DO) område och annan kränkande behandling inom Skolinspektionens. Kallas en elev fetto eller idiot är det en lag som gäller, om det är blatte eller bög gäller en annan, enligt utredaren.

Absurt för barnet

– För det enskilda barnet är det en absurd ordning och det försvårar arbetet för ett effektivt stöd för barnet och arbetet mot alla former av kränkande behandling och diskriminering, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Utredningen föreslår att Skolinspektionen får ansvaret för tillsyn över arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Inspektionen får därmed ta över uppgifter från DO.

Utredningen vill se vissa förändringar i DO:s verksamhet, bland annat bör myndigheten utreda fler ärenden än idag.

Ge upprättelse

En diskrimineringsnämnd föreslås. Utredaren tror att det kan leda till att många fler ärenden än i dag prövas, eftersom det inte ska vara lika omständligt som att gå till en domstol.

– Det kommer att ge många fler upprättelse, tror Anna-Karin Lundin.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke säger att det är uppenbart att diskriminering förekommer.

– Men det råder otydlighet om hur frågor drivs och vilka instanser som driver dem. Vi behöver förenkla och förtydliga, säger hon.

Utredningen bedömer att lagarna som berörs i förslaget kan ändras den 1 juli 2018. Men först ska utredningen gå ut på remiss och synpunkter samlas in.

TT