Fler fall av fågelinfluensa i Sverige

INRIKES

Djur. Ytterligare fall av fågelinfluensa har nu konstaterats i Sverige. Två vilda gråtrutar som hittades döda i Degerhamn på Öland hade drabbats av fågelinfluensa. Spridningen i landet förvånar inte Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

– Den bild man har fått från Europa är att det är ordentligt spritt bland vilda fåglar. Vi ser nog bara toppen av ett isberg. Alla som är smittade dör nog inte, och alla smittade som dör hittar vi inte, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA, till TT.

Tidigare har en havsörn på Götland, en knipa i Vellinge kommun, två skrattmåsar och en kråka i Malmö samt en värphönebesättning i Helsingborg drabbats av fågelinfluensan. Den aktuella virustypen H5 har aldrig smittat till människor.

Fortfarande gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika en spridning till tama fågelbesättningar.

TT