Lärare drunknar i pappersjobb

Skola. Nästan nio av tio grundskolelärare anser att arbetsbelastningen är för hög. Trots åtgärder för att minska den tid som läggs på administration svarar sju av tio lärare att situationen blivit värre, visar en ny enkät från Lärarförbundet.

Administration, dokumentation och extra anpassning av elevers undervisning är de områden som stjäl mest tid från lärare i grundskolan. I en ny enkät gjord av Lärarförbundet har 800 i grundskolelärare svarat på frågor om sin arbetsbelastning.

Hela 86 procent av de tillfrågade lärarna tycker att arbetsbördan är för stor.

Svag effekt

Anmärkningsvärt är att de insatser som gjorts för att minska den tid som lärare lägger på administration inte verkar ha fått någon större effekt.

– Regeringen har vidtagit åtgärder, men vad vi ser är att det sväller i andra änden i stället. Lärare uppger att det är orimligt mycket inrapportering i olika datasystem. På många håll har man krav lokalt som inte är nödvändiga enligt nationella direktiv, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Sju av tio lärare svarar nej på frågan om arbetsbelastningen har minskat på något område det senaste året. I stället framgår att 63 procent av de lärare som medverkar i enkäten tycker att de lägger mer tid på administrativa arbetsuppgifter än tidigare.

Hinner inte planera

Åtta av tio tillfrågade lärare uppger att de inte hinner planera och utveckla sin undervisning på ett tillfredsställande sätt.

Lärarförbundet kräver nu att skolornas huvudmän anställer personal som kan avlasta lärarna.

– Man måste anställa andra yrkesgrupper som kan hjälpa lärarna. I det här läget när lärarna inte räcker till så måste man värna de lärare som finns, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) blir inte överraskad när han tar del av Lärarförbundets rapport.

– Jag känner igen det. Läraryrket ska vara ett kreativt yrke där man har tid för varje elev, men det är för mycket administration i dag, säger han.

Gustav Fridolin påminner om att regeringens har avsatt ytterligare 800 miljoner kronor årligen, medel som kommuner kan ansöka om för att anställa fler lärare och annan personal till grundskolan.

– Med fler speciallärare och fler lärarassistenter blir det mer tid för lärare ägna sig åt sina jobb, säger han.

TT