När blir sexakten ett brott?

INRIKES

Brott. Sex ska vara frivilligt, enligt regeringen. Om den du har sex med inte sagt "ja" eller på annat sätt visar att den vill delta kan det vara våldtäkt.

Nu kommer regeringens utlovade förslag om samtyckeslag.

– Sex ska vara frivilligt och är det inte frivilligt är det olagligt, säger Stefan Löfven.

Men vad blir egentligen skillnaden mot i dag?

Redan i dag kan en gärningsman i de flesta situationer där samtycke saknas dömas för våldtäkt. Sedan 2005 har begreppet utvidgats i flera omgångar för att omfatta fler gärningar.

Viktig skillnad

Det här räknas som våldtäkt i dag:

1. Situationer där gärningsmannen tvingar någon till sex genom våld eller tvång.

2. Att gärningsmannen utnyttjar en person som är medvetslös, sover, är berusad, sjuk eller befinner sig i en särskilt utsatt situation.

3. Fall där offret av exempelvis allvarlig rädsla reagerar med passivitet.

Med en samtyckeslag förtydligas frivilligheten. Den som har sex med en annan måste ha försäkrat sig om att personen deltar frivilligt. Exakt hur det ska framgå får bedömas från fall till fall, enligt justitieministern.

Tanken är att lagen ska fungera förebyggande, men också fånga de fall där det inte förkommit tvång och gärningsmannen inte heller utnyttjat att personen befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller beroendeställning.

Överraskar

I sexualbrottskommitténs förslag nämns exempelvis situationer där gärningsmannen överraskar offret med en sexuell handling. Som ett frivilligt vaginalt samlag som övergår i analt utan att offret är med på det.

Regeringen föreslår även att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det handlar om att en gärningsman kan dömas för våldtäkt även om han inte hade uppsåt.

TT