Guide: Känner du igen härskarteknikerna?

Samhälle. Kampanjen #metoo blottlägger mäns sexuella trakasserier mot kvinnor. Men det finns flera typer av kränkningar som dagligen drabbar kvinnor - och en del män. Känner du till de fem ursprungliga härskarteknikerna?

Den norska professorn Berit Ås lyfte under 1970-talet fram fem olika härskartekniker som kan användas för att trycka ner andra. Definitionen utgick från ojämställdhet och mäns större inflytande i samhället. Sedan dess har det tillkommit fler tekniker - men här är de ursprungliga. Har du blivit utsatt?

Osynliggjord

När du talar inför hela gruppen eller runt kaffebordet på rasten blir du bortglömd, förbigången eller till och med överkörd. Resultatet? Du känner att du är betydelselös och ointressant och blir osäker.

Förlöjligad

Skämtar någon på din bekostnad? Har du blivit hånad, utskrattad eller liknad vid djur, till exempel höns, som kvinna på jobbet? Kallad för lilla gumman? Som kille blivit hånad för att vara "en fjolla"?

Undanhållande av information

Kontorets män avhandlar ett jobbmöte inne i bastun - och du är arbetsplatsens enda kvinna. Handlar om att du hålls utanför och inte får tillräckligt med information som du behöver för att göra ett bra jobb.

Dubbelbestraffning

När du som småbarnsförälder får kritik om du går på sent jobbmöte. Samtidigt: Stannar du hemma med hänvisning till att barnen behöver nattas får du kritik för att strunta i jobbet.

Påförande av skuld och skam

När du exempelvis utsätts för oönskade inviter och trakasserier av sexuell art, och sedan får höra att du får skylla dig själv eftersom din kjol är kort.

Utöver Berit Ås definitioner så har det på senare tid börjat talas om mansplaining. Här har vi ensammanslagning av de engelska orden man och explaining, syftande på att en person (ofta en man) förklarar något för en annan person (ofta en kvinna) på ett överlägset sätt med utgångspunkt i att den andra kan och vet mindre om ämnet.

Källa: Berit Ås, professor i socialpsykologi / kjonnsforskning.no och jamstallt.se

TT