Färre omkommer i bränder

INRIKES

Olyckor. Färre omkommer i bränder. Under den senaste tioårsperioden har antalet omkomna sjunkit med 16 procent jämfört med perioden innan.

Brandskyddsexperter kallar det en nedåtgående trend.

Mellan 1999 och 2008 dog i snitt 131 personer per år i bränder, enligt en sammanställning som Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort. Under perioden 2007-2016 ligger snittet på 110 personer per år.

Nedgången i antalet omkomna är 16 procent. Men orsaken går ännu inte att uttala sig om.

– Vi håller på att utvärdera vad det här beror på, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare vid Brandskyddsföreningen.

Hittills i år har minst 105 personer omkommit i bränder, enligt preliminära uppgifter.

Omkring hälften av dem som dör i bränder är 65 år eller äldre. Om antalet omkomna ska fortsätta att minska så är det viktigt att det tas hänsyn till att Sverige fått en äldre befolkning, säger Anders Bergqvist.

– När det gäller äldre håller vi på att jobba mot kommuner för att bostäderna ska anpassas till att bränder kan inträffa.

Det kan till exempel röra sig om att ett brandlarm i bostaden kopplas till ett trygghetslarm.

TT