Regeringen nöjd med EU:s vapendirektiv

INRIKES

Vapen. En rimlig kompromiss, anser regeringen, om den politiska uppgörelsen i EU om det så kallade vapendirektivet.

Jägares och sportskyttars oro har varit ogrundad, enligt inrikesminister Anders Ygeman (S).

Svenska Jägareförbundet säger att viss oro kvarstår, men att hårt påtryckningsarbete från jägare och sportskyttar i Sverige och Europa har lett till att de flesta "osakliga och ogenomtänkta förslagen är borta".

Inte ropa hej

– Det var ett väldigt dåligt förslag som kommissionen lade fram, men vi har kunnat skruva på mycket i det förslaget och förhoppningsvis landar vi där vi inte blir drabbade. Men vi kan inte ropa hej än, säger Torbjörn Larsson, vice ordförande i förbundet.

EU-ländernas ambassadörer tog häromdagen i hand med EU-parlamentets företrädare om det omdiskuterade förslaget till ändrat vapendirektiv. Om inget oväntat händer antas det i formell ordning i början av nästa år.

EU-kommissionen lade fram förslagen till skärpningar som ett led i kampen mot terrorism och grovt våld för ett år sedan. Kommissionen andas viss besvikelse över det som återstår.

Medlemsländerna och parlamentet har förhandlat bort flera delar som kommissionen ville ha med, som ett totalt förbud mot de farligaste halvautomatiska vapnen och för magasin större än 20 skott.

– Det är mer urvattnat än från början, men det viktigaste för Sverige är att EU har fått på plats en miniminivå för deaktivering och reaktivering, vi har ju sett sådana vapen användas i terrordåd. Det är en viktig framgång, säger Anders Ygeman.

Han hävdar att det reviderade förslaget, som nu antas vara slutligt antaget politiskt, i praktiken inte innebär några större skillnader för Sverige.

Haft fel

TT: Men det har ju varit en stor debatt om att det skulle innebära svårigheter för jägare och sportskyttar. Blir det inte det?

– De har haft fel, de som har hävdat det. Deras farhågor har varit ogrundade.

De nya reglerna omfattar allt från hur vapen kan spåras och deaktiveras - göras obrukbara - till vilka automatvapen som får ägas av civila. Ett EU-register över vapen ska upprättas, vilket kan innebära mer administration för vapenhandlare och vapenmäklare.

En formell process väntar under våren i EU, men de nya reglerna ska kunna vara genomförda i EU under andra halvan av 2018, förutsatt att medlemsländerna inte drar ut på det. I Sverige ska en utredare få regeringens uppdrag att föreslå hur reglerna ska införas här.

TT