Forskare: Därför väljer du som du gör

Forskning. Omge dig med vänner som redan gör det val du skulle vilja göra.

Det är forskarens råd efter en studie som visar att psykologin styr oss mer än vad pengarna gör när vi bestämmer oss för att ändra vårt beteende.

Vi påverkas av människor runt omkring oss. Många beslut vi fattar bygger inte på förnuftiga argument. De visar en ny studie vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet.

– Vi styrs ofta av faktorer som vi själva inte är medvetna om, säger Per Kristensson, professor i psykologi och en av författarna till studien.

Tillsammans med kollegor har han undersökt orsaken till varför vi väljer att göra som vi gör och varför vi väljer att ändra vårt beteende. Han har använt frågan om vår vilja att köpa ekologiska varor som modell och syftet är att ge underlag till företag och myndigheter. Och resultatet är något överraskande.

– Till skillnad mot vad många uppger så är det inte bara priset på varorna som är avgörande för besluten, säger Per Kristensson.

Alla andra gör det

– En viktigare faktor är om jag ser att "alla andra" gör på ett visst sätt. Det är ett viktigt skäl till ett förändrat beteende.

En annan viktig faktor är om mitt val leder till resultat som andra kan se.

– Om jag pensionssparar ser inte andra det. Men om jag har med mig en ekologisk banan till jobbet, det märker folk. Och det spelar roll, säger Per Kristensson.

Självbilden har betydelse

Det som också påverkar mina beslut är bilden av mig själv. Så att det vi väljer speglar vilka vi vill vara. Och priset spelar mindre roll av de faktorer man tittat på.

– Frågar vi kunder om vad som skulle få dem välja ekologiska varor svarar de flesta att det är ett billigare pris. Men när vi observerar i den verkliga situationen ser vi att det är helt andra faktorer som styr, säger Per Kristensson.

Studien handlar om köp av ekologiska varor. Men Per Kristensson tror, baserat på andra studier, att slutsatserna är tillämpbara också på andra områden, som att sluta röka, börja träna eller hur vi röstar.

Djupa övertygelser

Slutsatserna innebär också att valen inte alltid bygger på djupa övertygelser. Det krävs inte så mycket för att vi ska ändra oss. I morgon kan vi göra andra val för att "alla andra" runt omkring oss har ändrat sig.

TT: Vad ska jag göra om jag vill få hjälp att fatta ett visst beslut?

– Vill du komma igång och träna, så träffa och umgås med andra som tränar. Vill du sluta röka, välj att inte umgås med andra som är rökare.

TT: Det innebär också att våra liv påverkar andra?

– Det sätt jag väljer att leva mitt liv på kan påverka andra att göra samma val som jag gör. Vi är alltid rollmodeller och inspiratörer för andra på något plan.

TT

Publisert: