Grov brottslighet hotar välfärdssystem

Politik. Regeringens utredare varnar för att organiserad brottslighet hotar välfärdssystemen.

Han föreslår skärpta straff och att bidragsbrottslagen utvidgas.

– Vi ser på ett tydligt sätt att den kvalificerade brottsligheten och gängkriminaliteten har gjort intåg i välfärdssektorn, säger utredaren Lars Erik Löfvden.

Utredningen har gått igenom 7 350 brottsanmälningar om brott mot bidrags- och ersättningssystem de senaste åren. Bara de anmälningarna omfattar 600 miljoner kronor.

Summorna som den organiserade brottsligheten kommer åt befaras dock vara mycket större än så. Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket har gjort bedömningar i spannet 10-20 miljarder årligen.

Skärpta straff

Löfvdén uppger att den organiserade brottslighetens hot mot välfärdssystemen är något helt annat än enskilda vab-fuskares.

– Den här typen av brottslighet har accentuerats, den har blivit tyngre och mer omfattande, säger han.

Av de 600 miljoner kronorna så handlar 500 miljoner om kvalificerade välfärdsbrott.

Löfvdén anser att myndigheter som Försäkringskassan låtit service komma i första hand och kontroll i andra han, vilket gör att det är ganska lätt att undvika att åka fast.

Utredningen lägger fram omkring 25 olika förslag. De tyngsta handlar om att ändra systemet för hur välfärdsbrott utreds. De kvalificerade brotten föreslås utredas av Ekobrottsmyndigheten. Försäkringskassan föreslås inrätta en egen utredningsenhet för mindre bidragsbrott.

Utredningen vill dessutom att maxstraffet för grovt bidragsbrott skärps från fyra till sex år och att bidragsbrottslagen utvidgas till att även omfatta utbetalningar till företag. Man föreslår också att betalningar för arbete som gjorts med rot- och rut-avdrag måste göras med spårbara betalningsmedel. Regeringen uppmanas utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

Fusk med id

Utredningen pekar på stora problem med falska identiteter och felaktig folkbokföring. Löfvdén pekar på att en person kan ha fem identiteter i folkbokföringen och att när man hämtar ut ett förnyat körkort så sker ingen kontroll om personen som hämtar ut det är rätt person. Löfvdén välkomnar att regeringen redan aviserat en utredning om att id-handlingar ska utfärdas av en myndighet.

– Det är väldigt, väldigt angeläget att det kommer på plats snart, säger han.

Utredningen föreslår ett nytt brott, folkbokföringsbrott, när man lämnar felaktiga uppgifter om sin folkbokföring. Ett annat förslag är att möjliggöra hembesök för att kontrollera att personer verkligen bor där de är skrivna.

Justitieminister Morgan Johansson (S) uppger att det är prioriterat för regeringen att snabbt genomföra flera av åtgärderna, som straffskärpningar, utvidgad kriminalisering till fler områden och bättre informationsutbyte mellan myndigheter. Det kan ta något år att genomföra. Mer komplicerat är hur system för utfärdande ID-handlingar ska förändras.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) medger att det finns brister i skyddet av välfärdssystemen:

– I grund och botten handlar det om medborgarnas förtroende för att de gemensamma resurserna går till rätt saker, säger hon.

TT

Publisert: