Inrikes

Extra månad gav fler lediga pappor

INRIKES

Stockholm. Införandet av den andra så kallade pappamånaden har haft en positiv effekt för jämställdheten. Det konstaterar Försäkringskassan som utvärderat reformen.

Pappor till barn födda efter 2002, då reformen infördes, har varit lediga i snitt 22 dagar fler än pappor till barn födda 2001.

Statistiken publiceras eftersom det nu gått åtta år sedan reformen infördes och föräldrapenning kan betalas ut längst tills barnet har fyllt åtta år.

Skillnaderna mellan barnen födda 2000 och 2001 var bara tre dagar i genomsnitt under barnens första åtta år.

Försäkringskassan konstaterar att både 1995 och 2002 års reformer haft positiv effekt när det gäller hur stor del av föräldrapenningdagarna som papporna tar ut.

1995 reserverades en månad i föräldraförsäkringen för ena föräldern, vilken kom att kallas pappamånaden. 2002 reserverades ytterligare en månad. I dag har föräldrar möjlighet att ta ut sammanlagt 480 dagars föräldraledighet, varav 60 alltså är kopplade till individen och inte kan avstås till den andra föräldern.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes