Barn osynliga i dagstidningar

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Stockholm. När texter om barn publiceras i svenska dagstidningar får barnen själva sällan komma till tals. En analys Retriever gjort i samarbete med Unicef, Bris och Rädda barnen, visar att barn intervjuades i bara 1,7 procent av 1 300 artiklar om barn i våra största dagstidningar.

Analysen visar också att nyheter om barn ofta är negativa nyheter om ohälsa, brott och olyckor.

De som oftast uttalar sig om barn i dagstidningarna är politiker.

TT

Publicerad: