Slut på bistånd till statskassor

INRIKES

Stockholm. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) vill att Sverige slutar att ge bistånd direkt till mottagarländernas statskassor. I Ekots lördagsintervju säger hon att hon hoppas att regeringen "rätt så snart" kan inleda processen med att börja avskaffa det så kallade budgetstödet.

I dag får fyra afrikanska länder biståndspengar till sina statsbudgetar: Tanzania, Mali, Burkina Faso och Moçambique. De får tillsammans knappt en miljard kronor.

TT