Farligt virus upptäckt hos råtta

INRIKES

Malmö. Det farliga Seoul-hantaviruset, som kan smitta människor och i värsta fall leda till blödarfeber, har hittats hos en svensk tamråtta. Upptäckten har fått forskare vid Smittskyddsinstitutet och Uppsala Universitet att börja kartlägga vilka sjukdomar råttor i Sverige bär på. Råttor stormtrivs i städerna i dag, och förökar sig snabbt. Anticimex råttsaneringar har ökat med 78 procent på sex år.

TT