Viteshot mot friskola i Linköping

Linköping. Skolinspektionen hotar med vite på 300 000 kronor om inte Mediateknikerutbildningen, MTU AB, rättar till bristerna vid sin gymnasieskola i Linköping. Bristerna rör bland annat särskilt stöd, elevhälsa och garanterad undervisningstid.

Enligt myndigheten har företaget känt till bristerna i mer än ett år. "Det är hög tid för MTU AB att inse allvaret och genomföra sina planerade åtgärder så att eleverna får den utbildning de har rätt till", säger generaldirektör Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande.

TT