Ojämlikhet drabbar funktionshindrade

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Förutsättningarna för funktionshindrade att delta i samhället har förbättrats, men utvecklingen går långsamt och fortfarande består många ojämlikheter, visar en rapport från Myndigheten för delaktighet.

Funktionshindrade arbetar i avsevärt lägre utsträckning än andra och många får inte heller det stöd i skolan som de har rätt till. Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland funktionshindrade.

Positivt är att tillgängligheten ökat bland annat inom kollektivtrafiken och att väntetiderna för LSS-insatser har minskat. Men för att regeringen ska nå målen inom funktionshinderspolitiken till 2016 måste förbättringstakten öka rejält, konstaterar myndigheten.

TT

Publicerad: