Adhd-läkemedel minskar antalet brott

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Vuxna med adhd begår betydligt färre brott om de medicineras, jämfört med om de inte får läkemedel. Antalet grövre våldsbrott halveras nästan.

– Det blir en påtaglig skillnad, säger forskaren Henrik Larsson.

Att personer med adhd löper en ökad risk att hamna i kriminalitet är känt sedan länge. Av de långtidsdömda lider mellan 30 och 40 procent av tillståndet.

– De är i hög grad impulsstyrda, säger Anders Ekström, kriminalvårdsinspektör på Norrtäljeanstalten.

Däremot har det varit oklart om, och i så fall hur, läkemedel påverkar risken att begå brott.

Nu visar en studie från Karolinska institutet, som publiceras i New England Journal of Medicine, att läkemedel minskar risken att begå brott med 32 procent.

– Det gäller både grövre och mindre allvarliga brott, säger Henrik Larsson, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna.

Forskarna har följt 25 000 personer med adhd under en fyraårsperiod. Med hjälp av olika register kunde de undersöka kopplingen mellan läkemedelsbehandling mot adhd och brottslighet.

– Läkemedel resulterar i en signifikant lägre risk för brott, konstaterar Henrik Larsson.

När olika individer jämfördes sjönk våldsbrotten med 46 procent. Mindre allvarliga brott gick ner med 33 procent och de drogrelaterade brotten minskade med 37 procent.

– Visst innebär läkemedel även nackdelar, men i bedömningen bör man också ta hänsyn till denna troliga minskning av brottsligheten. För unga vuxna som är i riskzonen, som exempelvis har en uppförandestörning, bör man överväga behandling.

TT

Publicerad: