Inrikes

Brister i ämnesutbildning hos lärare

INRIKES

Stockholm. Endast drygt hälften av grundskolans lärare med pedagogisk högskoleexamen för högstadiet hade förra året utbildning i det ämne de undervisar i, uppger Skolverket i en ny studie.

I gymnasieskolan är andelen något högre. Där hade 63 procent av ämneslärarna med pedagogisk högskoleexamen utbildning i sitt ämne.

Siffrorna ska bland annat förstås mot bakgrund av lärarpusslet som läggs på många skolor. Följden kan bli att exempelvis en fullt utbildad matematiklärare också måste undervisa i fysik eller kemi utan att ha ämnesutbildning i just dessa ämnen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes