Bistånd till palestinier kan dras in

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Om inte fredsförhandlingarna mellan Israelerna och palestinierna lyckas kan det få konsekvenser för Sveriges biståndsstrategi, menar biståndsminister Gunilla Carlsson (M). - Vi står vid ett vägskäl, säger hon.

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) hotar att ta bort det svenska biståndet för samhällsuppbyggnad för de palestinska områdena Gaza och Västbanken. Det skulle minska biståndet med 200 miljoner kronor, från dagens 700 miljoner.

Orsaken är att varken Israel eller palestinierna vill delta i fredsförhandlingar om en tvåstatslösning.

– Vårt bistånd hittills har handlat mycket om att stötta palestiniernas institutioner. Det har varit framgångsrikt. Men får de inte möjlighet att sköta sitt eget land så blir det väldigt svårt att jobba med statsbyggande. Då måste vi antagligen rikta biståndet mycket mer mot hälsa och utbildning, säger Gunilla Carlsson till TT.

Vid nyår löper Sveriges femåriga biståndsstrategi för palestinierna ut. Det har till stor del handlat om att stötta den palestinska staten inför en framtida tvåstatslösning. Under hösten ska Gunilla Carlsson lägga fram ett förslag till regeringen om hur den framtida strategin ska se ut.

– Vi har ett ansvar att ifrågasätta hur länge det här kan fortgå. Jag måste också berätta för dem att de inte bara kan ta oss för givna i tid och evighet. Det är trots allt väldigt mycket av svenska skattebetalarnas pengar och det finns andra processer i världen där vi också är efterfrågade.

Gunilla Carlsson kom nyligen hem från en resa på Västbanken, Gazaremsan och Israel. Hon säger att bägge parter är införstådda med att ett misslyckande för fredsförhandlingarna kommer att få konsekvenser.

– Det ses inte där som att jag försöker utpressa eller köpslå med biståndet. Vi är överens om att vi står vid ett vägskäl.

Vänsterpartiet tycker att förslaget är "provocerande".

– Det här är helt fel väg att gå. Vi behöver göra tvärtom, säger Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Hans Linde.

Även Socialdemokraterna fördömer förslaget.

– Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Gunilla Carlsson ger upp tanken på en tvåstatslösning. Och jag undrar om det verkligen är hela regeringens politik, säger Socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson Kenneth G Forslund till TT.

Han tycker att det skulle innebära en "dubbelbestraffning" av palestinierna, som inte på något sätt bidrar till att få parterna närmare förhandlingsbordet.

– Jag förstår den frustration hon känner över att Israel bombar och saboterar det vi byggt i Palestina med svenska biståndsmedel. Men att dra ned biståndet är inte lösningen på det problemet.

Joakim Wohlfeil är handläggare för konfliktområden på biståndsorganisationen Diakonia. Han tror att ett indraget bistånd snarast kan få motsatt verkan.

– Vi tycker inte att man kan straffa palestinierna för att Israel inte arbetar för en fredlig lösning. Det är inte acceptabelt. Men om det vore en del i en långsiktig strategi, där Israel får betala kostnaderna för ockupationen, så tror jag det är något som många biståndsorganisationer skulle välkomna.

Han tycker till exempel att EU borde använda sina handelsavtal för att sätta press på Israel.

– Att ta bort biståndet utan att Israel utsätts för kraftiga påtryckningar är helt meningslöst, och kan snarast vara kontraproduktivt.

TT

Publicerad: