Udda kurser håller inte måttet

Stockholm. Entreprenörskap i cirkus - icke godkänd. Fyra av tio granskade "uddakurser" på universiteten klarade inte kvalitetskraven i Högskoleverkets granskning.

Högskoleverket (sedan årsskiftet Universitetskanslersämbetet) har för andra gången synat ett urval helt fristående högskolekurser. Av de 56 granskade godkändes 35 medan 21 måste förbättras.

Kurser i släktforskning, fenomenet huliganism och en benämnd Varför skapade Gud Darwin? hör till dem som godkändes. Kritiker hävdar ibland att kurser av detta slag ger mer nöje än nytta, men myndigheten använder inte etiketten "hobbykurser".

– Vad som är hobby för mig är kanske levebröd för dig. Det viktiga är ju att allt som sker på högskolan håller en viss nivå, säger avdelningschef Maria Sundkvist.

Bland de underkända kurserna fanns bland andra en i entreprenörskap i cirkus och en i sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare. Flera av de kritiserade kurserna är just inriktade på arbetslivet men saknar tillräcklig vetenskaplig grund.

Enligt Universitetskanslersämbetet går det inte att säga att udda kurser generellt håller sämre kvalitet än utbildningar som leder till en examen. Det är bara en liten bråkdel som har granskats.

– Jag tycker nog att högskolorna håller en bra nivå på kurserna, som ofta drivs av individer med ett specialintresse. Det är inte alls samma internkontroll som på exempelvis en läkarutbildning, säger Maria Sundkvist.

TT

Publisert: