Högljudd bilmusik fall för riksdagen

Uppdaterad 2016-10-11 | Publicerad 2016-10-06

Politik. På hur hög volym får man spela musik i sin bil under kvällar och nätter?

Den frågan hamnar nu på riksdagens bord. I en motion vill värmländske riksdagsmannen Jonas Gunnarsson (S) förenkla för polisen att bötfälla bilburna ordningsstörare.

– Det är ett uppenbart problem i många kommuner. Både poliser och kommunföreträdare har hört av sig och önskat verktyg som kan stävja oljudet, säger Jonas Gunnarsson till TT.

I Gunnarssons hemlän har det vid upprepade tillfällen kommit klagomål från boende i en rad olika kommuner.

"Sedan en lång tid tillbaka har ett stort antal invånare inom Arvika tätort upprepade gånger fått sina hemmakvällar och sin nattsömn störda av att fordon kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull ljudanläggning. Problemet är i stort sett dygnet runt alla dagar i veckan. Arvika är inte ensamt utan på flera håll i landet finns samma problematik", skriver han i sin motion.

Sover i källaren

– Det finns exempel där man tvingas sova i källaren med hörselskydd för att slippa undan den höga musiken, säger Jonas Gunnarsson.

I motionen beskrivs de juridiska verktyg som i dag står till förfogande i ordningslagen som "otympliga och långsamma" och det finns ingen ordningsbot kopplad till det specifika problemet.

"Regeringen bör därför se till att förenkla för ordningspoliserna vad gäller musikspelande motorburna fordon", skriver Jonas Gunnarsson.

Kan bötfälla

Han efterlyser också ett förtydligande av lagen och en gemensam syn på hur de lokala ordningsföreskrifterna ska utformas för att minska problemet.

– Mora har fått klartecken av länsstyrelsen så att polis kan bötfälla personer som spelar hög musik i bostadsområden. Men flera kommuner i Värmland har fått nej. Regeringen bör se till att fler kommuner än Mora får möjlighet att införa ordningsföreskrifter för att se till att fordonstrafik med hög musik utan tillstånd förbjuds, säger Jonas Gunnarsson.

TT