Antalet adoptioner minskar i Sverige

INRIKES

Samhälle. Under förra året adopterades 336 barn till Sverige, nästan en halvering sedan fem år tidigare, då 655 barn adopterades, enligt TV4.

Anledningarna är att många länder bättre klarar av att ta hand om barnen själva samt att kraven på de som adopterar ökat.

– Välfärden har blivit bättre i världen, säger Anna Taxell på Adoptionscentrum i Bromma till tv-kanalen.

Dessutom har det blivit mer accepterat med ensamstående mödrar i många länder samt att den inhemska adoptionen ökat. En internationell adoption kommer först i tredje hand.

TT