Statsvetare: "MP blir mer likt andra partier"

INRIKES

Politik. Konflikten inom Miljöpartiets riksdagsgrupp är över. Och om man får tro statsvetare är det mindre troligt att konflikten blir lika allvarlig igen.

– Den pragmatiska falangen som leder partiet är stark, säger Niklas Bolin vid Mittuniversitetet.

Att sitta i regering innebär en hel del uppoffringar. Det är det konflikten handlar om, anser Tommy Möller, statsvetare vid Stockholms universitet.

– Min bedömning är att MP kanske varit mer regeringsdugligt än vad många väntat sig. Trots många eftergifter i regeringen har man ändå kunnat hålla ihop partiet. Det här är ytterligare ett uttryck för det.

Han menar också att det inte är märkligt att konflikten slutar med att enskilda tvingas kompromissa om sin övertygelse.

– Det måste närmast fungera så om partiväsendet ska upprätthålla sin funktion, säger han.

Gammal MP-tradition

Konflikten är ett exempel på hur den gamla traditionen inom partiet om att bejaka olika åsikter kommer i klinch med strävan efter inflytande och de då nödvändiga kompromisserna, anser Niklas Bolin, lektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

– Jag tror att det finns mycket delade meningar om detta i partiet. Vissa ser nog behovet av att vara mer centralstyrda och att kunna vara mer flexibla för att kunna driva igenom politik. Men så finns ett äldre garde som tycker att partiet förlorar sin själ.

Få skarpa konsekvenser

Niklas Bolin har däremot svårt att tro att uppgörelsen i riksdagen kommer att få några stora konsekvenser på nästa års partikongress.

– Den pragmatiska falangen som leder partiet är stark. Och det är ett år före ett val och vi har redan sett ett partiledarbyte under mandatperioden.

– Det blir intressant att se hur man jobbar med frågan om centralstyrning och flexibilitet i fortsättningen. Blir man ytterligare mer lik de andra partierna eller förblir man ett parti som tycker att medlemsinflytande och interndemokrati är viktiga värden.

TT