Tusentals illegala hundar i Sverige

INRIKES

Djur. Antalet insmugglade hundar ökar i landet och det oroar den ansvariga myndigheten. Risken att hundarna bär på rabies är liten men ett utbrott skulle bli svårt att lokalisera.

Ett vanligt år upptäcker Jordbruksverket cirka 250 insmugglade hundar men i år ser det ut att bli betydligt fler. Hittills har 190 hundar spårats upp och Jordbruksverket är oroliga, mörkertalet är stort och risken för att en hund med rabies kan komma att påträffas bekymrar myndigheten.

– Risken är fortfarande väldigt låg men det finns ett stort antal hundar som vi aldrig ser röken av. Har din hund rabies och din hund slickar dig och du blir smittad då dör du, säger Tjitte de Vries, chef vid avdelningen för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket.

Hundar som smugglats in i landet är inte alltid vaccinerade som de ska och därför är risken stor att de är smittade med olika typer av sjukdomar.

Troligtvis rör det sig om omkring 2 000 hundar som varje år smugglas in till Sverige. Om en rabieshund skulle påträffas i Sverige blir det en dyr historia enligt Tjitte de Vries.

– Det finns hundar ute i Sverige med en smittrisk som vi inte har koll på. Om det skulle vara en rabieshund bland dem så har vi inte koll på situationen, säger han.

TT