Strid om flyktingkvoter väntar

Publicerad:
Uppdaterad:

Migration. Förslaget om ett kvotsystem för fördelning av flyktingar väcker starka känslor i EU-länderna. På Migrationsverket är man positiv till att införa ett kvotsystem.

– Vi har lett en internationell arbetsgrupp som har arbetat med att utöka kvotsystemet under 2014 och vi har sett att kvotmottagande är oerhört viktigt för människor som befinner sig på flykt, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör på Migrationsverket.

Även statsminister Stefan Löfven stödjer principen i förslaget, men vet inte om de andra EU-länderna kommer att gå med på det när det presenteras under onsdagen.

– Nu lägger de förslaget, sedan får vi se. Vi tycker att principen är rätt. Jag hade det uppe på förra Europeiska rådet, det är en viktig princip. Vi måste hjälpas åt. Människor far oerhört illa och förolyckas i tusental på Medelhavet. Vi kan inte ha det så, säger Stefan Löfven till TT.

Enligt förslaget skulle asylsökande och flyktingar placeras ut inom EU utifrån ett kvotsystem som tar hänsyn till mottagarländernas ekonomi och befolkningsmängd, samt hur många flyktingar landet redan har tagit emot. I dag tar åtta länder, bland annat Sverige, Tyskland och Österrike emot större delen av alla flyktingar som kommer till Europa.

Förslaget väcker reaktioner

Förslaget har också väckt starka reaktioner bland EU:s medlemmar. I Storbritannien är den omvalda konservativa regeringen emot att EU får större befogenheter på bekostnad av enskilda regeringars bestämmanderätt. Även länder som Estland, Slovakien, Polen och Irland är troligen negativt inställda till förändringen - samtliga har i dag ett lågt flyktingmottagande.

– Flera länder, däribland Storbritannien, kommer inte att gå med på det här, men det är viktigt att frågan lyfts, säger Roderick Parkes, expert på EU och migrationsfrågor på Utrikespolitiska institutet.

Roderick Parkes tror att det krävs en tydlig morot för att få medlemsländer som i dag tar emot få flyktingar att ta emot fler. Fick de det skulle de kanske ändra inställning till förslaget, tror han.

– Öststater skulle till exempel kunna få hjälp med att styra om sin energiförsörjning så att de inte är lika beroende av Ryssland.

Hela EU ska vara attraktivt

Ett sätt att runda motståndet är annars att EU hjälper lokala myndigheter direkt i stället för att förhandla fram nationella riktlinjer, säger Roderick Parkes. Det skulle mer konkret kunna komma till uttryck genom att EU ger ekonomiskt stöd till städer eller områden som tar emot flyktingar och asylsökande.

– Hela EU måste bli mer attraktivt för asylsökande, det måste bli lika bra att åka till Polen som till Sverige, säger han.

TT

Publicerad: