Inrikes

Malmö får böta för upphandling

INRIKES

Malmö. Det gick inte rätt till när Malmö skrev avtal med en entreprenör om vinterväghållning. Det skedde genom en otillåten direktupphandling och därför döms kommunen nu att betala en upphandlingsskadeavgift, en sorts böter, på 170 000 kronor, rapporterar lokala medier.

Konkurrensverket hade begärt att förvaltningsdomstolen skulle döma ut avgiften och på onsdagen kom beslutet. En tidigare rättslig prövning har slagit fast att upphandlingen inte skedde enligt reglerna.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes