Skjutandet förmörkar bilden av Malmö

Malmö. Fem personer skjutna i Malmö sedan slutet av november. En utveckling som kan slå mot stadens attraktionskraft.

Skåne och Malmö är mer drabbat av dödligt våld kopplat till kriminella konflikter än övriga landet. Det visar forskning vid Brottsförebyggande rådet (Brå). I Skåne sker 2,2 fall av dödligt våld kopplat till kriminella konflikter per miljon invånare mot 1,1 i riket.

– Under 2000-talet ligger Skåne län högst när det gäller den typen av mord, högre både än riket i snitt och de andra storstadslänen Stockholm och Västra Götaland, säger Sven Granath, kriminolog och utredare vid Brå.

Varför Skåne sticker ut kan man bara spekulera i, enligt Granath.

Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen ställer nu alla resurser till förfogande som Malmöpolisen behöver. Sedan en tid är utrednings- och spaningspersonal på plats för att hjälpa till med mordutredningarna och fler kommer att åka dit.

– Det här är inte en angelägenhet bara för Skåne utan det här måste svensk polis klara av och reda ut, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Rapporteringen om ständiga dödsskjutningar påverkar Malmö som turiststad negativt, hävdar turistdirektör Johan Hermansson.

– Under dessa intensiva dagar får ju bara detta utrymme i medier. Något annat kommer tyvärr inte fram, säger han.

Men turistbyrån har inte några särskilda strategier för att överskugga nyhetsflödet med fler positiva budskap om Malmö som turistmål.

– Ur Malmö stads perspektiv är bilden förödande. I förlängningen kan det leda till att människor inte vill flytta hit eller besöka staden, trots att Malmöborna ser att det mest handlar om uppgörelser mellan olika grupperingar, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i Malmö.

– Det viktigaste är att begränsa vapen- och narkotikatillströmningen. Om vi får bukt med den utvecklingen så kan vi slå undan fötterna från nya händelser. Då förbättras också bilden av staden, säger hon.

Våldsutvecklingen har gjort att akutmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö nu har ett helt annat säkerhetstänkande än för två år sedan.

Här finns övervakningskameror, överfallslarm och personalen har lärt sig självförsvar. När skottskadade patienter kommer in till akuten är polisen på plats för att säkra personalens säkerhet. Det händer också att polisen är med i behandlingsrummet.

Senast i mars ska regeringen presentera ett förslag till skärpning av gällande vapenlagar. Enligt centerns rättspolitiske talesman Johan Linander kommer förslaget sannolikt att bland annat innehålla en skärpning i synen på innehav av vapen på allmän plats.

– Ser man det som grovt vapenbrott så innebär det automatiskt en straffskärpning, säger Linander till TT.

Alla fyra borgerliga partier vill se en straffskärpning, men är ännu inte överens om hur det ska gå till. Socialdemokraterna har krävt en höjning från sex månader till 1 års fängelse för vapenbrott. Genom en ändring i brottsbalken skulle dessutom det räcka för hemliga tvångsmedel, telefonavlyssning, för den typen av brott.

TT