Olika information om samma p-piller

Stockholm. I Sverige finns två akut-p-piller ute i handeln med exakt samma verksamma substans - levonorgestrel. Men bara ett av läkemedlen varnar för att pillren visat sig verka sämre ju mer kvinnan väger. I värsta fall kan det leda till att tabletterna inte fungerar alls.

– Vi tycker att fler kliniska studier och data krävs, säger Zsusza Beke.

Hon är kommunikationschef på Gedeon Richter, läkemedelsbolaget som tillverkar akut-p-pillret Postinor och som valt att inte informera om vikteffekten i sin bipacksedel.

Det var i november förra året som det framkom att den franska tillverkaren ville ändra sin information om Norlevo sedan en studie visat att hur den aktiva substansens verkan har samband med kvinnans vikt. Effekten börjar avta om kvinnan väger över 75 kilo, och kan utebli helt om hon väger över 80 kilo.

– Jag tycker förstås att det är olyckligt. Det finns absolut ingen mening med att ett medel har en rekommendation och ett annat en helt annan när de innehåller exakt samma sak, säger Viveca Odlind, professor i gynekologi vid Läkemedelsverket.

Nu pågår en process inom europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som syftar till att uppdatera informationen kring samtliga akutpreventivmedel och göra den lika för alla.

TT

Publisert: