Lusinvasion med oförminskad styrka

Stockholm. Vägglössens och kackerlackornas frammarsch i Sverige fortsätter. Trygg Hansa och skadedjurssaneraren Nomor räknar med att antalet vägglussaneringar kommer landa på ungefär 12 000 stycken i år, vilket skulle innebära en ökning med 35 procent jämfört med 2013.

Även Anticimex räknar med fler saneringar i år än tidigare, både när det gäller vägglöss och kackerlackor.

– Får vi inte stopp på det här kommer en miljon svenskar inom några år att drabbas av det. Vi måste helt enkelt få stopp på skadedjuren, säger Håkan Franzén på Trygg Hansa.

En förklaring till ökningen är att vi reser mer och får med oss insekterna hem med bagaget. Ytterligare ett problem är att en del populationer av vägglössen har blivit resistenta mot vissa bekämpningsmedel.

TT

Publisert: