Träd dödas för hackspettars liv

Söderfors. Under våren ska 2 000 träd vid nedre Dalälven dödas eller skadas. Syftet är att träden ska förmultna, något som gynnar livsbetingelserna för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten som lever av insekter som finns i död ved.

– Som gammal naturvårdare vill man att skogen ska vara orörd. Men vi kan inte vänta på att träden ska dö naturligt, det tar 25-40 år, säger Pär Eriksson, ekolog och projektledare vid Upplandsstiftelsen, till Arbetarbladet.

TT

Publisert: