Inrikes

Laglös tid för vattenskotrar förbi

INRIKES

Stockholm. Efter fem år kan Sverige nu på allvar börja tillämpa den lag som begränsar vattenskotrarnas framfart. Lagen utgör inget handelshinder, enligt EG-domstolen.

Sveriges vattenskoterlag innebär inget handelshinder, enligt EG-domstolen som alldeles lagom till vattenskotersäsongen har slagit fast sin dom.

I praktiken innebär det förmodligen att de fem år gamla reglerna som begränsar vattenskotrarnas körning till slut kan börja tillämpas i praktiken, enligt Ulf Yngvesson, kansliråd på miljödepartementet.

– På grund av den rättsliga osäkerheten har man inte tillämpat lagen. Den här domen innebär antagligen att man börjar ta tag i det nu, säger Ulf Yngvesson till TT.

Redan 2004 begränsade Sverige körningen med vattenskotrar, vilket innebär att det endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden som länsstyrelserna har pekat ut. Men det otydliga rättsläget har inneburit att lagbrytarna i praktiken inte har riskerat några efterverkningar, enligt Ulf Yngvesson.

– Åklagarna har inte fört ärendena vidare och Kustbevakningen har valt att inte ingripa om någon kört vattenskoter på fel ställe, säger han.

EG-domstolen har tagit upp ärendet på begäran av Luleå tingsrätt, där två personer 2004 åtalades för körning på otillåtet område.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes