Inrikes

Liten ökning av avslutade sjukfall

INRIKES

Stockholm. De nya sjukskrivningsreglerna har inte inneburit att dramatiskt många fler blir av med sin sjukpenning, visar siffror från Försäkringskassan.

Antalet avslutade sjukfall eller personer med indragen sjukpenning är ungefär lika stort som året före.

– Vår uppskattning är att det är ungefär samma avslut som samma perioder tidigare år, säger Magdalena Brasch, som är verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Vid årsskiftet fanns ungefär 79 000 personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar. För ungefär 10 000 av dem avslutades sjukskrivningen under perioden 31 december till 19 januari. Det är ungefär lika många som samma period året före, men eftersom antalet sjukfall minskat innebär det i praktiken en liten ökning.

Antalet indragningar av sjukpenning har heller inte ökat kraftigt. I januari 2009 fick drygt 470 personer sin sjukpenning indragen sedan Försäkringskassan stoppat pågående sjukskrivning. Det är ungefär 50 fler än året före.

Ungefär 2 000 personer fick i januari fortsatt sjukpenning efter 364 dagars sjukskrivning eftersom de lider av mycket allvarliga sjukdomar.

Debatten kring de nya sjukskrivningsreglerna har många gånger gått ut på att tusentals människor skulle bli av med sin sjukpenning när de första 180 dagarna av sjukskrivningen passerats.

– I tidningarna ser man enstaka fall där försäkrade är oroliga eller har fått negativa beslut. Men så har det varit i alla tider, att människor fått sin sjukpenning indragen. Vi kan inte se i statistiken att det skulle vara fler indragningar än förut.

Det intryck som Magdalena Brasch fått är att de nya reglerna och uppmärksamheten kring dem lett till en större medvetenhet hos alla inblandade, hälso- och sjukvården, arbetsgivarna, Försäkringskassan och den sjukskrivne själv.

– Det är vårt intryck att reglerna har skapat en högre aktivitet.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes