Inrikes

Missnöje om asylpolitik på S-kongress

INRIKES

Politik. Partiledningen får stå till svars för den skärpta asylpolitiken när Socialdemokraternas kongress inleds i helgen.

Kraven är många på att permanenta uppehållstillstånd ska bli norm igen och att reglerna för familjeåterförening ska mjukas upp.

– Det finns ett starkt missnöje bland aktiva gräsrötter, säger Ulf Bjereld, ordförande för de kristna socialdemokraternas organ Tro och solidaritet, vars företrädare på kongressen driver på för en återgång till mindre strikta regler.

Hur det slutar vågar han inte sia om; om det går till omröstning eller om partiledningen kan kompromissa eller komma med skrivningar som gör att kritikerna kan känna att de kan tro på lättnader efter hand.

Omorientering?

Många motioner vittnar om en oro för att de tillfälliga, hårdare asylreglerna inte kommer att upphöra när lagen löper ut i juli 2019. Till exempel skriver Stockholms partidistrikt att de tillfälliga åtgärderna som har införts inte får bli "en historisk omorientering i svensk migrationspolitik". och Malmös arbetarekommun vill ha ett tydligt ställningstagande redan nu för att lagen ska tas bort efter tre år.

– Vi tycker att Sverige måste ha en egen minimistandard där permanenta uppehållstillstånd är norm, för etableringens skull, och att vi ska ha vidare möjligheter till familjeåterförening, säger riksdagsledamoten Lawen Redar, ombud från Stockholm.

Däremot krävs inte en återgång till exakt de regler som fanns förut.

– Diskussionen om en återgång eller inte, tycker jag är irrelevant. Vi ska driva på för det vi vill se utifrån den verklighet vi har i Europa nu, säger hon.

Nödvändig reaktion

Partistyrelsen argumenterar för att asylmottagningen skulle ha brutit samman om inte skärpta regler hade införts efter hösten 2015. Den tillfälliga lagen ska inte vara kvar längre än nödvändigt, skriver S-ledningen i sitt yttrande över motionerna, samtidigt betonas att ingen vet hur läget är 2019. Det enda som är säkert är att S-ledningen inte vill ha tillbaka situationen från 2015.

– Den skånska delegationen vill betona att den tillfälliga lagen är just tillfällig, och det tycker jag även att partistyrelsen gör i sitt svar, säger Joakim Sandell, ordförande för S i Malmö.

Blicken mot EU

Statsminister Stefan Löfven har flera gånger sagt att Sverige inte kan ha en flyktingpolitik som skiljer sig alltför mycket från övriga EU-länders. I Bryssel pågår försök att ena EU-länderna om att ta gemensamt ansvar för flyktingmottagandet, men motsättningarna är stora. Ingen vet var det hela slutar, men förhandlingsklimatet pekar just nu knappast mot mer generösa regler.

– De allra flesta begriper att det här är en stor utmaning. Det finns absolut en stor förståelse för hur partiledningen resonerar och jag tror att det finns stort stöd för hur den navigerat, säger Lawen Redar, som ändå vill att S ska ha en egen linje utstakad, särskilt om EU-förhandlingarna inte leder någonstans.

– Utifrån motionerna verkar det finnas ett brett stöd för permanenta uppehållstillstånd, men jag vågar inte uttyda hur stort det är förrän vi är på plats i Göteborg, säger hon.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes