USA:s hållning oroar inför klimatmöte

Publicerad:

Miljö. De kommande veckorna, 6-17 november, möts världens länder åter för att förhandla om Parisavtalet om världens klimat.

Det största orosmomentet är USA:s nya kurs i klimatfrågan.

Mötet, som äger rum i Bonn i Tyskland, är ett så kallat arbetsmöte där man ska lägga grunden för ett regelverk som förhoppningsvis ska leda till så kraftiga minskningar av växthusgasutsläppen att den framtida temperaturhöjningen inte överstiger två plusgrader. Helst ska höjningen göra halt redan vid 1,5 plusgrader.

– Det ska inte tas några avgörande beslut i Bonn. Men det kan ändå bli ett svårt möte, säger Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare på mötet och dessutom en av EU:s chefsförhandlare.

USA oroar

Hon säger att den största utmaningen kan sammanfattas i ett enda ord: USA. Den nya presidenten i Vita huset har sagt att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet.

– Den amerikanska delegationen kommer att vara med i Bonn. Men det är svårt att förutsäga vad den nya amerikanska politiken kommer att innebära. Det är givetvis ett klart orosmoment, säger Johanna Lissinger Peitz.

Det står redan klart att det kommer att bli bekymmersamt med finansieringen av den gröna klimatfonden som ska hjälpa utvecklingsländerna med klimatanpassning i framtiden. President Trump har meddelat att USA inte tänker betala något till fonden i fortsättningen - vilket skapat ett stort hål i fondens planerade kassa.

Hoppas på framsteg

Trots problemen med USA hoppas den svenska delegationen ändå att framsteg ska göras i Bonn. Frågor som kommer att tas upp är bland annat hur översynen av klimatavtalet ska fungera. Dessutom krävs ett fungerande system för hur ländernas utsläpp ska rapporteras.

– Vi kommer också att arbeta för en dynamik i avtalet så att man kan höja ambitionen över tid, säger Johanna Lissinger Peitz.

Samtidigt pågår en dialog mellan länderna, den så kallade understödjande dialogen. Den ska fungera som en uppdatering om var länderna befinner sig i klimatarbetet.

Vissa kritiker har menat att det är orealistiskt att tro att temperaturhöjningen ska kunna hejdas vid 1,5 grader. Men Sverige har inte avvikit från det målet.

– Det är fortfarande ett väldigt viktigt mål att sträva efter, säger Johanna Lissinger Peitz.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN