Svenskt tryck i EU om stöldligor

INRIKES

Brott. Rumänien erbjuder polishjälp till Sverige för att bekämpa utländska stöldligor.

Justitieminister Morgan Johansson (S) hoppas på samma sak från Litauen - och dessutom avtal om att skicka dömda tjuvar till sina hemländer.

Johansson träffade i torsdags Rumäniens ansvarige statssekreterare i samband med EU:s pågående inrikes- och justitieministermöte i Bryssel. På fredagen hölls liknande samtal även med Litauen.

– Mellan 40 och 50 procent av alla inbrott som begås i Sverige begås av ligor som kommer till Sverige med det enda syftet att stjäla båtmotorer, fina bilar, göra inbrott i sommarstugor och i villor och det är väldigt välorganiserat, säger Johansson i Bryssel.

Svar direkt

Torsdagens samtal gav svar direkt.

– Med Rumänien så erbjöd han omedelbart polisiär hjälp till Sverige. De gör så med ett antal andra länder att de bistår med rumänsk polis i utredningar i andra länder. För de vet ju ofta vem det är och vilka nätverk. Så där hade vi ett mycket konstruktivt samtal, berättar Johansson.

Justitieministern vill även skapa bilaterala avtal med de två länderna för att kunna skicka hem dömda så att de kan avtjäna sina straff på hemmaplan.

– Dels är det en kostnad för oss att ha dem i svenska fängelser. Det finns ingen anledning att de ska ta upp plats där. Sedan är det naturligt: rehabiliteringen ska ju trots allt ske på hemmaplan, säger Johansson.

Svaret tills vidare? Arbete ska inledas på tjänstemannanivå.

"Vi hade ett konstruktivt samtal och har nu inlett en process för att förenkla överföranden av litauer i svenska fängelser", berättar justitieministern via sms efter fredagens möten.

Pekar ut fängelser?

Att många fängelser i framför allt Rumänien utpekats som alltför trånga och dåliga för att kunna skicka folk till från Sverige hoppas justitieministern kunna komma runt med hjälp av exemplet Italien.

– Italien har ett särskilt avtal med Rumänien där de pekar ut ett särskilt fängelse och säger att: här är kvalitén så bra. Ett motsvarande avtal vill jag se för Sveriges räkning, säger Morgan Johansson i Bryssel.

Bryssel, TT:s korrespondent