Ungdomsvåld sprids som sjukdomar

INRIKES

Forskning. Det finns stora likheter mellan ungdomsvåld och vanliga sjukdomar.

Våldet sprids ungefär på samma sätt.

Ju närmare du befinner dig en smittad person i ett nätverk, desto större är sannolikheten att du själv blir sjuk.

Ungdomsvåld fungerar nästan exakt likadant, visar en studie som presenteras i American Journal of Public Health.

"Studien visar precis hur smittsamt våld kan vara", säger artikelns huvudförfattare, Robert Bond, vid The Ohio State University i ett pressmeddelande.

Forskarna utgick från en studie där knappt 6 000 ungdomar ingick. Ungdomarna gick vid 142 olika skolor och många hade djupintervjuats vid två olika tillfällen, i ett försök att kartlägga ungdomarna sociala nätverk.

Det visade sig att sannolikheten att ha varit med i ett grövre slagsmål, att ha skadat någon allvarlig eller dragit vapen mot någon annan var förhöjda med 48, 183 respektive 140 procent om en nära vän också hade gjort det.

Forskarna kunde även se hur risken för våld spred sig i de olika nätverken från vänners vänner och vänners vänners vänner, det vill säga som en vanlig smitta.

För varje våldsam vän i nätverket ökade risken att en person hade skadat någon svårt med 55 procent för båda könen. Om bara pojkarna togs med var riskökningen hela 82 procent.

"Våldsamma handlingar kan rikoschettera och vandra genom ett nätverk av vänner", säger Robert Bond.

TT