Fortsatt bilbesiktning varje år

INRIKES

Fordon. Regeringen rör inte tidsgränsen för bilbesiktningen. Även i framtiden ska en bil besiktigas varje år efter att den är fem år gammal. Beslutet förklaras med att regeringen prioriterar trafiksäkerhet och miljö.

"Vi vill inte öka tidsintervallet för fordonsbesiktningar. Dagens beslut är dessutom bra för den som köper en begagnad bil, då ökade tidsintervall kunnat leda till att fler dåliga begagnade bilar varit kvar på marknaden", säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen, som utrett frågan, hade föreslagit besiktningar vartannat år.

TT