Rätt stänga av dödshotande elev

INRIKES

Utbildning. Ett gymnasium i Stockholm hade rätt att stänga av en 20-årig elev för att dödshotat en lärare, konstaterar kammarrätten.

Det var i januari i år som eleven stängdes av vårterminen ut för att ha hotat och kränkt en lärare. Avstängningen överklagades till förvaltningsrätten och där fick eleven rätt.

Men kammarrätten anser att med tanke på elevens ålder och övriga omständigheter i målet var beslutet att stänga av honom hela vårterminen inte oproportionerligt.

TT