Inrikes

Ökat tryck på riksrevisor att svara

INRIKES

Politik. Trycket ökar på Riksrevisionens högsta chef, riksrevisor Margareta Åberg, att svara på frågor utifrån om förhållanden som bland annat lett till att riksrevisor Susanne Ackum bett att få lämna sin post. Men hon tänker hålla tyst ett tag till.

Vid ett telefonmöte med myndighetens parlamentariska råd, där riksdagsledamöter sitter, ställdes det bland annat frågor om varför Åberg hittills inte velat svara på frågor från journalister. Det gäller uppgifter om misstänkt jäv och vänskapskorruption i Riksrevisionens ledning som framkommit i en serie artiklar i Dagens Nyheter.

– Det är rätt unikt, säger Jörgen Hellman (S), ordförande i det parlamentariska rådet, om att en myndighetschef inte är redo att svara på frågor offentligt.

Margareta Åberg ger, i ett skriftligt uttalande till TT, sin version av varför hon håller sig undan. Det handlar inte om att hon inte vill svara på frågor, hävdar hon, utan om att hon vill svara när hon "har något att säga".

Hon "ser allvarligt på det som framkommit och vill därför ha en fullständig genomlysning så att det går att göra en samlad bedömning av händelserna."

Ska svara

Jörgen Hellman säger att Åberg vid rådets möte uppgav att hon kommer att svara på frågor, dock oklart när. Enligt Åbergs presskontakt Jonas Åblad avser hon dock att hålla tyst utåt tills vidare.

Rådet och Åberg är enligt Hellman överens om att myndigheten ska presentera en plan för hur den ska återupprätta förtroende som skadats.

– Ska man granska andra måste man vara oförvitlig, säger Hellman.

Åberg säger i det skriftliga uttalandet att hon på telefonmötet svarat på frågor och informerat om läget. Hon framhåller att riksrevisorerna (troligen i slutet av augusti) ska ha ett möte med riksdagens konstitutionsutskott (KU) som är det organ som tillsätter och entledigar riksrevisorer.

Den externa utredning hon tillsatt ska utreda om det funnits formella fel och brister i "ledningen av det förändringsarbete som genomförts det senaste året."

"Hans-Gunnar Axberger har ett brett uppdrag och får därför ta upp de frågor som han finner lämpliga. Det är viktigt att alla fakta kommer fram nu, men jag vill samtidigt inte förekomma framför allt processen i KU men också Hans-Gunnar Axbergers utredning. Det är viktigt för mitt ställningstagande", skriver Åberg.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes