Inrikes

Överskott på män om fyra år

INRIKES

Malmö. Efter århundraden av kvinnodominans i befolkningsstatistiken är det om fyra år dags för ett trendbrott. 2015 vänds kvinnoöverskottet i Sverige till mansöverskott.

Även om det föds fler pojkar än flickor så har krig, hårt arbete och osunt leverne gjort att männen dött yngre. I och med att livsvillkoren för män och kvinnor blir allt mer lika så har skillnaden i livslängd krympt, samtidigt som fler män än kvinnor invandrar, skriver Sydsvenskan.

Enligt Statistiska centralbyråns prognoser går vi från ett kvinnoöverskott på 2 225 personer den 31 december 2014 till ett mansöverskott på 4 700 personer den 31 december 2015.

År 2020 väntas 38 200 fler män än kvinnor vara folkbokförda i Sverige, skriver Sydsvenskan.

Mansdominansen ökar av flera skäl. Redan i dag föds fler pojkar - 106 pojkar på 100 flickor. Samtidigt ökar männens livslängd mer än kvinnornas. För 30 år sedan levde kvinnor 6,4 år längre än män, i dag är siffran 4,7. Om ytterligare trettio år väntas den ha krympt till 2 år.

Det antågande överskottet på män kan också spåras till flyktingströmmarna från forna Jugoslavien, Afrika och Mellanöstern, i vilka den manliga övervikten varit stor.

Redan i dag har många svenska kommuner ett mansöverskott, framför allt i glesbygd. I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö råder däremot kvinnodominans.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes