Psykiatriläkare kritiseras av JO

Malmö. Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot en läkare vid Psykiatri Skåne för att denne har lämnat ut en hel sjukjournal om en person till en socialnämnd.

Bakgrunden till varför nämnden begärde ut journalen var en pågående barnavårdsutredning.

JO anser att det visserligen var fel av nämnden att begära ut hela journalen, dock är det läkarens ansvar att pröva vilka uppgifter som är relevanta att lämna ut.

I det här fallet lämnades hela journalen ut med omfattande sekretessbelagd information sedan flera decennier tillbaka. Informationen rörde inte heller bara föräldern utan även släkt, vänner och bekanta.

Socialnämnden återgav sedan vissa känsliga uppgifter från journalen i utredningen.

TT

Publisert: