Inrikes

Chefer frias efter mord på häkte

INRIKES

Brott. De tre chefer som åtalats för att inte ha gjort tillräckligt för att förhindra mordet på en vårdare på häktet i Huddinge hösten 2011 frias.

Södertörns tingsrätt anser att åklagaren inte har kunnat bevisa att häktet saknar bra rutiner. Det går heller inte att bevisa att de åtalade borde ha räknat med att ett dödsfall skulle ha kunnat inträffa på grund av bristande rutiner.

Tre av domstolens sex ledamöter har en annan åsikt och vill döma två av de tidigare cheferna för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Vårdaren Karen Gebreab visste inte att den intagne som hon skulle följa till rastgården i oktober 2011 var klassad som farlig. Hon var ensam med mannen och varken utrustad med pepparspray eller expanderbar batong. När hon vände ryggen till för att öppna en dörr blev hon attackerad och misshandlad till döds med 16 knytnävsslag och 38 slag med en batong som den intagne ryckte åt sig från en anställd som kom för att hjälpa sin kollega.

När åklagaren Aino Alhem i somras åtalade de tre cheferna för arbetsmiljö genom grovt vållande till annans död i somras sade hon till TT:

-Jag menar att det finns bevisning för att bristerna varit sådana att de har lett fram till den här tragiska händelsen och att det har skett ett åsidosättande av de krav som arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivaren.

Alhem har argumenterat för att cheferna hade ett juridiskt ansvar för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Det ansvaret åsidosatte de "uppsåtligen eller av oaktsamhet". Trots den uppenbara risken för våld eller hot om våld från de intagna gjordes inga regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena på häktet och därför fanns heller inga riskbedömningar, enligt Alhem.

Målet har kritiserats för att det tagit så lång tid att utreda. Samtidigt är det väl känt att just arbetsmiljöbrotten är svårutredda. Mats Palm, chefsåklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) har tidigare förklarat varför:

-Det här är inga uppsåtliga brott utan oaktsamhetsbrott. Det gäller att hitta vem i verksamheten som varit straffbart oaktsam, säger Mats Palm.

Bevisen blir inte lika hårda. Åtalen ogillas i högre grad av rätten jämfört mot många andra typer av mål.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes