Många invandrare rädda för att föda

Publicerad:
Uppdaterad:

Förlossning. Många kvinnor känner rädsla inför förlossningen. Och förlossningsrädsla är dubbelt så vanligt bland utlandsfödda kvinnor, visar en ny studie.

Under graviditeten och barnafödandet känner omkring 15 procent av blivande mödrar förlossningsrädsla. För fem procent av kvinnorna är rädslan mycket svår vilket kan resultera i att de avstår från barn eller väljer planerat kejsarsnitt.

I en unik studie vid Uppsala universitet har 606 kvinnor från 53 länder svarat på en enkät om förlossningsrädsla. Enligt resultatet lider 37 procent av de utlandsfödda kvinnorna av rädsla för att föda, att jämföra med 18 procent av de svenskfödda.

– Vi har sett att det är en utsatt grupp vi ska vara extra försiktiga med och uppmärksamma på ett annat sätt inom mödravården, säger Elin Ternström som genomfört studien.

Samtidigt får svenskfödda gravida behandling för förlossningsrädsla i mycket högre utsträckning - åtta procent, jämfört med fem procent av de utlandsfödda.

– På det sättet kan man se att de utlandsfödda blir missade, säger Ternström.

Depression är vanligare under och efter graviditeten för kvinnor med förlossningsrädsla. Dessutom påverkar det förloppet vid förlossningen med högre andel kejsarsnitt.

TT

Publicerad: