Inrikes

Strandskyddet luckras upp

INRIKES

Stockholm. Det kommer att bli enklare att få undantag från strandskyddsreglerna vid små sjöar och vattendrag. Människor upplever att de inte ens får "bygga vid ett dike", enligt statssekreterare Anders Flanking.

I ett nytt lagförslag från regeringen blir det möjligt för länsstyrelserna att upphäva skyddet när sjöarna, eller dammarna, har en yta på uppemot en hektar och vattendragen är upp till två meter breda.

Enligt regeringen är det orimligt att de små vattensamlingarna, varav en del inte är vattenfyllda året om, ska ha samma skydd som kuster och större sjöar.

– Det behövs en förändring. Människor jag mött i glesbygden har frågat sig varför de inte ens får bygga vid ett dike, säger Anders Flanking, statssekreterare på miljödepartementet.

– Syftet är helt enkelt att det ska bli enklare regler. De regler vi har nu upplevs inte som ändamålsenliga av många människor.

Förslaget bygger på en utvärdering av strandskyddet som gjordes i höstas av Naturvårdsverket och Boverket. Idéerna kritiserades av Naturskyddsföreningen.

– Fast det är viktigt att komma ihåg att vi har kvar strandskyddet, säger Flanking.

Förslaget är tänkt att börja gälla från 1 september i år. En omröstning i riksdagen bör i så fall ske någon gång i sommar.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är kritisk till förslaget. Det innebär, menar han, att regeringen "sviker sina många löften" om att skärpa strandskyddet.

– Andreas Carlgren lovade bland annat att skyddet skulle differentieras, men sedan dess har skyddet bara luckrats upp. Det har blivit allt lättare att få dispens, säger Karlsson.

– Små vattendrag kan ha minst lika stora naturvärden som stora. De kan ofta rymma många hotade djur- och växtarter.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes