Mer realistiskt MP lutar åt vänster

INRIKES

Västerås. Med ett mer realistiskt partiprogram ska Miljöpartiet locka fler väljare och bli en eftertraktad partner inför valet 2014.

Efter kongressen lutar det lite åt vänster.

När språkröret Gustav Fridolin avslutningstalade var den politiska udden riktad åt höger.

– Sverige har blivit kallare, arbetslösheten är högre än när Alliansen tillträdde och de är fortfarande svaret skyldig om varför det ska bli fler jobb när den som förlorar sitt måste gå till socialen. Det enda svar de har är: 'Vi kanske ska prova med ett jobbskatteavdrag till?', sade Fridolin som hoppas att Socialdemokraterna vill anta de politiska utmaningarna tillsammans med Miljöpartiet.

Han sade att partiet länge har haft visionerna om hur samhället bör se ut, men sämre på att tala om vägen dit. Det nya partiprogrammet innebär en förändring.

– Det tar hela vårt löfte på allvar, både de gröna skogarna och det människovänliga samhället. Ett samhälle där alla barn blir sedda i skolan och alla får möjlighet till ett jobb, sade Fridolin som fick stormande bifall av kongressen för sin kombination av diabildsvisning och politisk agitation.

Språkrörskollegan Åsa Romson beskriver det som mer i takt med tiden.

– På ett sätt är det ett mer realistiskt program, för det tar upp många fler områden än tidigare, med formuleringar som hänger med i tiden, säger hon men tillägger att det också är fundamentalt grönt.

– Det är inget som den som varit med i partiet länge inte känner igen sig i.

Även om partiprogrammet till stor del blev som partiledningen tänkte sig fick de bakläxa i några, uppmärksammade frågor.

En majoritet av ombuden sade nej till att ta bort målet att driva en lagstadgad sänkning av veckoarbetstiden. Och en klar majoritet skärpte kravet om vinst i välfärdsföretag, i programmet, på ett sätt som sätter frågetecken runt den färska sexpartiöverenskommelsen om villkor för friskolor. Vinst ska återinvesteras sade kongressen och stängde på pappret möjlighet till vinstutdelning.

Men kongressen tvingade också partiledningen att göra en ny u-sväng om de halverade arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år, en het politisk stridsfråga mellan regeringen och oppositionen. För en månad sedan deklarerade plötsligt MP-ledningen att den inte ville återställa dem eftersom det vore fel i ett läge med många arbetslösa. Regeringen vill ha dem kvar. Men kongressen gjorde nu klart att den kursändringen inte hade stöd i partiet. Linjen ska vara att höja avgifterna tillbaka till 2006 års nivå.

Fakta: Fakta: MP:s nya partiprogram

Det nya programmet ersätter ett från 2005.

Det är kortare, men spänner över fler, tydligt sakuppdelade områden.

Avsnitt om sådant som skola, rättspolitik, arbetsmarknad, forskning och välfärd har vuxit.

En del begrepp som MP både häcklats och hyllats för, som medborgarlön och en ekonomi utan ränta, har plockats bort.

Kretsloppsekonomi är borta som begrepp även om det talas om kretslopp.

Friåret är kvar efter protester mot försök att ta bort det och kongressen röstade, mot partistyrelsen, för att ha kvar ett timsatt mål om sänkt normalarbetstid till 35 timmar i veckan. Det är dock fem timmar mer än i det förra programmet.

En nyhet är att det könsneutrala pronomenet hen återfinns på flera ställen. Men kapitlet om queerpolitik har försvunnit.

(TT)

TT